Poslovnica:
Lastovska 2A,
10000 Zagreb
22.10.2010. izdana je SUGLASNOST izvođaču Barak gradnja d.o.o za skupinu G građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina.
08.04.2013. izdana je SUGLASNOST izvođaču Vuniqi d.o.o za skupinu I